OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VI sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 9:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 marca 2019 r.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/36/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia

2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację

publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 75/- inicjatywa Wójta Gminy

Lubin.

4. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 73/

- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 74/- inicjatywa Wójta

Gminy Lubin.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Andrzej Olek

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:22.03.2019 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:22.03.2019 14:25