OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję V sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 5 lutego 2019 r.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubin

na lata 2019-2021”/proj. nr 59/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na

2019 rok /proj. nr 60/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie wskazania lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze 1219D

w miejscowości Szklary Górne /proj. nr 61/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 /proj. nr 62/ - inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na

rok 2019 /proj. nr 63/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 64/

- inicjatywa Komisji Rady Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/475/2018 z dnia 12 września 2018 r.

dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania

inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D

w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka /proj. nr 65/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/479/2018 z dnia 12 września 2018 r.

dotyczącej zamierzenia udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi

Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin. /

proj. nr 66/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację

zadań inwestycyjnych polegających na budowie chodników lub innych elementów

poprawiających bezpieczeństwo przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lubin

/proj. nr 67/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

 

12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację

drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej

nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka /proj. nr 68 /- inicjatywa Wójta Gminy

Lubin.

13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację

drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej

nr 1223D w miejscowości Niemstów /proj. nr 69/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu

Dolnośląskiemu /proj. nr 70/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

15. Sprawozdanie z działalności Wójta.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:12.03.2019 15:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:12.03.2019 15:27