wersja do wydruku Michał Kajda 31.01.2019 14:25

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

OGŁOSZENIE

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 1 lutego 2019 r. na godz. 8:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, (pok. nr 114).

 

Porządek posiedzenia:

1. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim

rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019—2023 /proj. nr 53/

2. Uchwała w sprawie w zmiany uchwały nr III/18/2002 Rady Gminy Lubin z dnia

6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubin.

/proj. nr 55/.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/42/2018 rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2018 /proj. nr 56/.

4. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 57 /.

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/Jan Olejnik

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2019 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż