wersja do wydruku Michał Kajda 25.06.2018 11:29

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 114.

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 457/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 459/.

3. Zaopiniowanie zmian we wnioskach o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką zmieniającego uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. Nr 463/.

5. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 475/.

6. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 476/.

7.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania publicznego pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Krzeczyn Mały” /proj. nr 477/.

8. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin /proj. nr 474/.

9. Sprawy różne.

 

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

 

/-/ Andrzej Olek

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2018 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż