wersja do wydruku Michał Kajda 25.06.2018 11:26

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

 

 

         Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 15:00  zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin .

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy    ul. Księcia Ludwika I 3. (pok. nr 114)

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie zmian we wnioskach o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką zmieniającego uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 463/.

3. Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019,  w oparciu                      o zatwierdzone arkusze organizacyjne szkół, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania w kl. I  i VIII szkoły podstawowej,  zabezpieczenia miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc pracy dla nauczycieli wygaszanego gimnazjum.

4. Analiza planów zajęć Ośrodka Kultury i GBP na okres wakacji.

5. Informacja nt. realizacji obowiązku szkolnego oraz i obowiązku nauki.

6. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

Rady Gminy Lubin

               

                                                                    /-/   Zofia Marcinkiewicz

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2018 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż