wersja do wydruku Michał Kajda 22.06.2018 12:27

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

 

 

         Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 25 czerwca 2018 r. na godz. 8:30  zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy    ul. Księcia Ludwika I 3. (pok. nr 114)

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego  w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki /proj. nr 458/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 459/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice /proj. nr 464/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek /proj. nr 460/.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 465/.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 467/.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 473/.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Siedlce /proj. nr 466/.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza  komunalnego w miejscowości Siedlce, dz. 156 obr. Siedlce /proj. nr 470/.

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego     w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki /proj. nr 471/.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych      w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora/proj. nr 472/.

12. Sprawy różne.

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju

Inwestycji i Działalności Komunalnej

Rady Gminy Lubin

/-/ Patryk Jarkowiec

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2018 12:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż