wersja do wydruku Michał Kajda 06.06.2018 11:28

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

         Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 7 czerwca 2018 r. na godz. 14:40  zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin .

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy    ul. Księcia Ludwika I 3. (pok. nr 114)

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnego programu wyrównywania

    szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 461/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia

   materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans

   edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 462/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyznania dotacji

   na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

   wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 463/.

4. Zaopiniowanie propozycji podziału środków finansowych na stypendia za wyniki            

   w nauce za I semestr roku 2017/2018.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Opieki nad  

    Zabytkami za lata 2016-2017.

7. Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań gminnych, ze szczególnym

    uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu kultury i edukacji.

8. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

                                           Przewodnicząca

                                           Komisji Oświaty i Kultury

                                                      /-/   Zofia Marcinkiewicz

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:Artur Jędrak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2018 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż