Ogłoszenie o zwołaniu LVIII sesji Rady Gminy Lubin.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1875) zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 31 stycznia 2018 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Osieku.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 listopada 2017 r.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2017 r.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 grudnia 2017 r.

5. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 424/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 425/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 422/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki /proj. 423/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 426/
- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 418/
- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 419/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 421/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów

i studentów z Gminy Lubin /proj. nr 420/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

14. Zapytania i interpelacje radnych.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zwołaniu LVIII sesji Rady Gminy Lubin.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Informację wytworzył:Patrycja Lachowicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2018 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż