Informujemy, że 4 stycznia 2021 r. roku uruchomiony został nowy Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubin dostępny pod adresem:

bip.ug.lubin.pl

Przeglądana strona jest stroną archiwalną, która nie jest aktualizowana od 31 grudnia 2020 r. 

 

Urząd Gminy w Lubinie

ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

tel. +48 (76) 8403-100

fax: +48 (76) 8403-140

e-mail: kancelaria@ug.lubin.pl

 

skrytka ePUAP: /ug-lubin/skrytka

 

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

Wtorek 8:00-16:00

NIP: 692 - 11 - 39 - 859

REGON: 000536568


Gmina Lubin

ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

 NIP: 692 - 22 - 56 - 461

 REGON: 390647541


Numery kont bankowych:

 

Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie

 

Wpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych:

Wpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego  wskazany w  decyzji ustalającej wysokość podatku.

 

Wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na przesłanym przez Urząd Gminy zawiadomieniu.

 

Wpłaty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na przesłanym przez Urząd Gminy zawiadomieniu.

 

Wpłaty dotyczące podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

44 8669 0001 0311 6863 2000 0001

 

Wpłaty dotyczące  subwencji, udziałów, dotacji  oraz należnych udziałów z urzędów skarbowych (kod jednostki 0211022) należy dokonywać na rachunek bankowy: 

66 8669 0001 2031 0311 6863 0037

 

Informacja o indywidualnym numerze rachunku bakowego dostępna jest w  Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie pokój Nr 1 (parter) lub pod numerem telefonu: 76 840-31-08, 76 840-31-43.

 

 Wydatki:

17 8669 0001 0311 6863 2000 0002

Depozyty:

87 8669 0001 0311 6863 2000 0003

Fundusz Socjalny:

33 8669 0001 0311 6863 2000 0005